LT  EN
 

Regeneravimo įrenginio diegimas UAB „Daigai“, siekiant sumažinti gamybos atliekų susidarymą

Leidykla-spaustuvė UAB ,,Daigai“ 2014 metų liepos mėnesį sėkmingai įgyvendino investicinį projektą „Regeneravimo įrenginio diegimas UAB „Daigai“, siekiant sumažinti gamybos atliekų susidarymą“, kurį iš dalies finansuoja Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF), patvirtinęs 116 440 Lt subsidiją projektui įgyvendinti. Bendra projekto vertė – 149 000 Lt be PVM. 

UAB „Daigai“ įdiegė modernią regeneravimo įrangą, kuri leis sumažinti gamybos atliekų susidarymą. Proceso metu sudarant vakuumą iš talpų į distiliavimo įrenginį bus supilamas gamybos procese susidaręs panaudotas tirpiklis. Baigus regeneravimo ciklą, susidariusios neregeneruotos atliekos pašalinamos iš rezervuaro ir atiduodamos atliekas utilizuojančiai bendrovei, o regeneruotas tirpiklis grąžinamas atgal į gamybos procesą antriniam panaudojimui. 

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo skirta parama įmonei leido įdiegti pažangią technologiją, dėl kurios mažės atliekų ir atsiras galimybė panaudoti regeneruotus tirpiklius antrą kartą. Projekto įgyvendinimas leis prisidėti prie švaresnės aplinkos kūrimo ir padidins įmonės konkurencingumą šalies ir tarptautiniu mastu.