LT  EN
 

Darbo našumo didinimas diegiant spaustuvės informacines sistemas

UAB „Daigai“ įgyvendino projektą „Darbo našumo didinimas diegiant spaustuvės informacines sistemas UAB „Daigai“ pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „E – Verslas LT“, kurio metu buvo įsigyta buhalterinės apskaitos programa ir sukurta bei įdiegta gamybos valdymo programa. 2011 m. liepos 15 d. buvo pasirašyta projekto Finansavimo ir administravimo sutartis Nr. S-VP2-2.1-ŪM-02-K-02-233, pagal kurią projektui įgyvendinti buvo skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos.

Projektas įgyvendintas už 130 791,00 Lt sumą, iš jų 65 395,50 Lt buvo skirti iš ES fondų.

Projekto „Darbo našumo didinimas diegiant spaustuvės informacines sistemas UAB „Daigai“ vykdymo metu buvo įsigyta buhalterinės apskaitos programa bei sukurta ir įdiegta gamybos valdymo programa, kuri sujungė atskirus verslo procesus į vientisą kompleksinį gamybai optimizuoti skirtą visiškai tarpusavyje integruotą sistemą. Buvo sukurtos ir įdiegtos 6 posistemės:

  1. Klientų aptarnavimo (pardavimų) ir resursų (žinių) valdymo posistemė;
  2. Gamybos posistemė;
  3. Tiekimo posistemė;
  4. Sandėlio logistikos (atsargų valdymo) posistemė;
  5. Personalo apskaitos posistemė;
  6. Veiklos kaštų apskaitos posistemė.

Įgyvendintas projektas leis plėsti technologiškai sudėtingesnių ir atitinkamai didesnę pridėtinę vertę turinčių gaminių gamybos apimtį, racionaliau išnaudoti darbo jėgos resursus.  

Projekto įgyvendinimo trukmė:  10 mėnesių.

Projekto įgyvendinimo vieta: Parko g. 1, Avižieniai, Vilniaus r.