LT  EN
 

Integruotos kokybės, aplinkos apsaugos ir higienos vadybos gaminant maisto gaminių pakuotes vadybos sistemos diegimas

UAB „Daigai“ įgyvendino projektą „Integruotos kokybės, aplinkos apsaugos ir higienos vadybos gaminant maisto gaminių pakuotes vadybos sistemos diegimas UAB „Daigai“ pagal priemonę VP2-2.1-ŪM-03-K Procesas LT, iš dalies finansuojamą Europos Sąjungos fondų lėšomis, kurio metu buvo įdiegtos ir sertifikuotos kokybės, aplinkos apsaugos ir higienos vadybos gaminant maisto gaminių pakuotes sistemos, įsigyta programinė įranga, skirta įdiegtai integruotos vadybos sistemai valdyti, dokumentams publikuoti, neatitiktims valdyti.

2013 m. kovo 15 d. buvo pasirašyta projekto Finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP2-2.1-ŪM-03-K-02-057, pagal kurią projektui įgyvendinti buvo skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos. Projektas įgyvendintas už 89 261,70 Lt sumą, iš jų 33 755,78 Lt buvo skirti iš ES fondų.

Įgyvendintas projektas leis padidinti UAB „Daigai“ veiklos efektyvumą bei konkurencingumą vidaus ir išorės rinkose. Įdiegus integruotą vadybos sistemą ir įsigijus jos valdymo įrankį įmonės konkurencingumas tarptautinėje rinkoje smarkiai padidės. Įdiegtos sistemos sudarys palankias sąlygas paslaugų/produktų eksportui ir taip pat įmonės apyvartos ir darbo našumui augti, užtikrins kokybės vadybos sistemos bei įmonės vidinių kokybės kriterijų reikalavimų laikymąsi bei kontrolę, padės kontroliuoti atsiradusių neatitikimų valdymą gamybos procese.

Projekto įgyvendinimo trukmė:  10 mėnesių.

Projekto įgyvendinimo vieta: Parko g. 1, Avižieniai, Vilniaus r.