LT  EN
 

UAB „Daigai“ spaustuvės modernizavimas

UAB „Daigai“ įgyvendino projektą  „UAB „Daigai“ spaustuvės modernizavimas“ pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Lyderis LT“. 2008 m. gruodžio 12 d. buvo pasirašyta projekto Finansavimo ir administravimo sutartis Nr. S-VP2-2.1-ŪM-01-K-01-108, pagal kurią projektui įgyvendinti buvo skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos. Projektas įgyvendintas už 5358 012,05 Lt sumą, iš jų 2140 229,00 Lt Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto „UAB „Daigai“ spaustuvės modernizavimas“ metu buvo įrengti vidiniai inžineriniai tinklai, įsigytas folijos spaudimo ant etiketinio popieriaus įrenginys, fleksografinių spaudos formų gamybos įrenginys bei fleksografinė mašina su laminavimo įrenginiu – tokiu būdu sukurtos trys technologinės linijos. 

Įgyvendintas projektas leis plėsti technologiškai sudėtingesnių ir atitinkamai didesnę pridėtinę vertę turinčių gaminių gamybos apimtį, racionaliau išnaudoti darbo jėgos resursus.  

Projekto įgyvendinimo trukmė:  37 mėnesiai.

Projekto įgyvendinimo vieta: Parko g. 1, Avižieniai, Vilniaus r.